Plocka berättelser

Maikki, kustannustoimittaja

Annat

Julkaistu 4.10.2021

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja lähipalavereissa, suunnittelen, budjetoin ja tarkistelen. Muun ajan oikoluen, tuotan digimateriaaleja, hoidan tekijäryhmää ja siihen liittyviä juoksevia asioita. Kaikki tähtää siihen että tuote on ajoissa painossa ja asiakkaiden käsissä. Sitten ylläpidän jo valmistuneita tuotteita.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: projektinhallinta, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sattumanvaraisen Linkedin-mainoksen kautta, kun olin vielä vanhempainvapaalla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opettajan työhön tähtäävistä opinnoista ja suomen kielen opinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uskalla kokeilla työnhakua boksin ulkopuolelta ja opettele myymään tietosi ja taitosi työhaastattelussa. Mene työhaastatteluun niin kuin menisit ystävien luo. Älä lannistu, jos opintoneuvoja sanoo aineyhdistelmäsi olevan työnhaun kannalta haastava: kun tekee sitä, mistä pitää, ei voi epäonnistua.

Mera berättelser

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… läs berättelsen >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … läs berättelsen >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… läs berättelsen >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… läs berättelsen >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… läs berättelsen >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… läs berättelsen >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… läs berättelsen >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… läs berättelsen >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … läs berättelsen >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… läs berättelsen >

Anna

myyntineuvottelija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›