Plocka berättelser

SK, koordinaattori

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Maailmanpolitiikka
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityksiä, tapahtumajärjestelyitä, jne. Yleensä kesken on samanaikaisesti monta asiaa, jotka vaativat ajatustyötä ja joissa on edettävä oman harkinnan mukaan ja hallittava itsenäisesti ajankäyttöään. Työni on monipuolista ja vaatii ajoittain myös sitä, että osaa pysähtyä miettimään ja syventymään. Tylsiä hetkiä tai yksitoikkoisia päiviä on harvoin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, luovuus, priorisointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin jo hieman ennen valmistumistani ensin määräaikaiseen projektityöhön erään korkeakoulun valintapalveluihin, minkä johdosta aloin kiinnostua Suomen kansainvälisestä korkeakoulusektorista. Projektityön päätyttyä päädyin ensin harjoitteluun ja pian vakituiseen työsuhteeseen juuri tällä alalla toimivaan järjestöön. Nyt teen "oman alan" töitä, jotka sopivat sekä akateemiseen taustaani että tulevaisuuden urapolkuuni ja yhdistävät nämä kaksi puolta mainiosti.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Uskon, että työllistymisessäni oli kyse monen asian summasta: sopivasta pää- ja sivuaineyhdistelmästä, työkokemuksesta ja tutkinnon aikana suoritetuista vaihto-opinnoista. Nämä tekijät eivät suoranaisesti valmistaneet kaikkiin niihin käytännön työtehtäviin, joita päädyin sitten tekemään, mutta niiden ansiosta sovin (ainakin omasta mielestäni) taustaltani hyvin siihen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kontekstiin, jossa työnantajani toimii.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Itse valitsin aineyhdistelmäni omien mieltymysteni mukaan, en tulevia työllisyysmahdollisuuksia silmälläpitäen. Omalla kohdallani päätös lopulta kannatti ammatillisestikin -- kannustaisin muitakin siis opiskelemaan sitä, mikä kiinnostaa, eikä vain varmistelemaan tulevaa työpaikkaa. Vaihtolukukausi ulkomailla varmasti vaikutti työllistymiseeni varsinkin nykyiseen työhöni. Olin kahdessa palkattomassa harjoittelussa, joista jälkimmäisessä työllistyin jo ennen alkuperäisen harjoitteluajan päättymistä. Vaikka palkaton harjoittelu onkin mielestäni lähtökohtaisesti ikävä ilmiö, niitäkin kannattaa tutkailla -- mielestäni pääasia on kuulostella, millä mielellä työnantaja on harjoittelijaa ottamassa.

Mera berättelser

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… läs berättelsen >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… läs berättelsen >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … läs berättelsen >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… läs berättelsen >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… läs berättelsen >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… läs berättelsen >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… läs berättelsen >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… läs berättelsen >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… läs berättelsen >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … läs berättelsen >

Anna

myyntineuvottelija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›