Plocka berättelser

Vilhelmiina, tekninen kirjoittaja

Konsultverksamhet

Julkaistu 6.11.2013

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Pohjois-Amerikan tutkimus, Yleinen kirjallisuustiede, Taidehistoria, Sosiaalipsykologia
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista englanniksi, tiedon jäsentämistä, teknisten yksityiskohtien selvittämistä asiantuntijoilta, palaveeraamista. Silloin tällöin on myös oikolukua ja muita pieniä kieli- tai viestintäaiheisia hommia. Työ on pääsääntöisesti projektiluontoista, tosin itse olen toistaiseksi tehnyt enimmäkseen kehitysprojektityyppistä kirjoittamista. Työssä on deadlineja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: englanti, tietotekniset taidot, tekstin tuottaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistumiseni jälkeen halusin vaihtaa enemmän opintojani vastaavaan työhön ja mietin, mitä työtä voisin ja haluaisin tehdä. Kuulin tuttavaltani, että hänen työpaikallaan tarvitaan lisää teknisiä kirjoittajia ja että moni sitä työtä tekevä on kieli- tai viestintäalaa opiskellut. Sain yhteystiedot, hain avoimella hakemuksella, kävin haastattelussa ja kirjoitustestissä, ja odottelin useita kuukausia kunnes minulle sopiva asiakas oli löytynyt. Vaihto vanhasta työpaikasta tapahtui sen jälkeen pikaisella aikataululla.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieliopinnoissa karttunut yleinen englannin kielen taito on olennaisin. Yliopiston filologiaopintoihin ei kuulunut erityisesti teknisen kielen opetusta, joten yleistä kielitaitoa on sovellettava tekniseen ympäristöön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos haluaa suuntautua erityisesti tekniseen kirjoittamiseen, kannattaa yrittää hankkia teknisen englannin ja teknisen viestinnän erityiskoulutusta mikäli sellaista on tarjolla. Ehkäpä käännöskoulutuksestakin on hyötyä, etenkin jos se sisältää teknisen alan kääntämistä.

Mera berättelser

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… läs berättelsen >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… läs berättelsen >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … läs berättelsen >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… läs berättelsen >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… läs berättelsen >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… läs berättelsen >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… läs berättelsen >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… läs berättelsen >

Heli

kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV … läs berättelsen >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… läs berättelsen >

Anna

myyntineuvottelija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›