Vad är töissä.fi?

Om tjänsten

Webbsidan töissä.fi ger information och tips om hur utexaminerade från finska universitet och yrkeshögskolor lättare kan hitta jobb. Informationen innefattar bl.a. statistik om jobb, yrken och inkomster från olika branscher. Här finns också hundratals berättelser som är skrivna av proffs inom många olika yrkesområden. Berättelserna kan hjälpa de studerande att söka jobb inom sin egen bransch.

De statistiska uppgifterna har samlats in via enkäter som planerats för utexaminerade från universitet och yrkeshögskolor. Enkäten har skickats till personer som tagit sin examen för fem år sedan. Enkätmaterialet ger detaljerad information om arbetslivet och karriärutveckling efter examen. Datan samlas in vartannat år och uppgifterna uppdateras regelbundet på webbsidan. Den statistiska informationen har visualiserats interaktivt på webbsidan så att alla enkelt kommer åt informationen.

Webbsidan upprätthålls av Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster.

Töissä.fi har designats av Nordkapp Oy. Datavisualiseringar är designade av Nordkapp Oy och Spartak Design. Webdesign och den tekniska utvecklingen är gjord av Flo Apps Oy. Webbplatsen är programmerad med Silverstripe.

För mer information, vänligen kontakta oss: info@toissa.fi

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›