Vilka möjligheter ger min utbildning?

Information om utexaminerade från yrkeshögskola

De vanligaste uppgifterna

29 %

av respondenterna arbetar inom kundarbete eller med patientvård

14 %

av respondenterna arbetar inom företagsledning och/eller chefspositioner

11 %

av respondenterna arbetar inom planerings-, utvecklings- och/eller administrativa uppgifter

Utnyttjandet av studierna i arbetet

89

11

Kan utnyttja kunskaper lärt vid utbildningen

Kan inte utnyttja (så bra) kunskaper lärt vid utbildningen

Relationen mellan utbildningen och arbetsuppgifternas krav

79

21

Kravnivån på arbetet motsvarar examen

Kravnivån på arbetet motsvarar inte examen

Tillfredsställelse med examen med tanke på karriären

81

19

nöjd

missnöjd

Information om utexaminerade från universitet

De vanligaste uppgifterna

31 %

av respondenterna arbetar inom planerings-, utvecklings- och/eller administrativa uppgifter

27 %

av respondenterna arbetar inom utbildning eller undervisning

20 %

av respondenterna arbetar inom kundarbete eller med patientvård

Utnyttjandet av studierna i arbetet

95

5

Kan utnyttja kunskaper lärt vid utbildningen

Kan inte utnyttja (så bra) kunskaper lärt vid utbildningen

Relationen mellan utbildningen och arbetsuppgifternas krav

84

16

Kravnivån på arbetet motsvarar examen

Kravnivån på arbetet motsvarar inte examen

Tillfredsställelse med examen med tanke på karriären

85

15

nöjd

missnöjd

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›