Plocka berättelser

Heli,

Undervisning eller uppfostran, Helsingin kaupunki

Julkaistu 9.4.2013

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli
Muut opinnot Pohjoismaiset kielet, toisen kotimaisen kielen linja, Kasvatustiede, kirjallisuusopintoja (sivuaine, ulkomailla)
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: kielten opettamista ammattikouluopiskelijoille ja nivelvaiheen opiskelijoille (ammattistartti, mava). KV -koordinointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kielitaito, suunnittelutyö, aikataulutus

Päädyin nykyiseen työhöni: päädyin opiskelijana nykyiseen työpaikkaani. minut vakinaistettiin valmistuttuani.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: kieliopinnoista, kaupallisista opinnoistani (kauppaoppilaitos), matkojen järjestely kieltenopiskelijana tuttua puuhaa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: olisi hyvä osata muitakin kieliä, saksaa ja espanjaa nykyisessä työssäni. lisäksi viestinnän ja erityisopettajan opinnoista olisi kovasti hyötyä.

Mera berättelser

Maikki

kustannustoimittaja

Työni on käytännössä projektinhallintaa. Sähköpostittelen, viestittelen ja soittelen, istun Teams- ja läh… läs berättelsen >

Mervi

aineenopettaja (englanti ja ruotsi)

Oppilaiden opetus, tuntien suunnittelu, arviointi, välituntien ja ruokailun valvonta, kokoukset, yhteissu… läs berättelsen >

Lukion kielten ope

Työpäiviä on usean tyyppisiä, koska normiopetus ja koeviikot ovat erilaisia, mutta tällaisista osista ne … läs berättelsen >

Anne-Mari

Laadin tutkimusrahoituksen yliopistokohtaisia ohjeita, eli yhdistäen talon hallinnollisia käytäntöjä ja r… läs berättelsen >

Meeri

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Tiimi jossa työskentelen on jo itsessään kansainvälinen, joten työkieleni on pääasiallisesti englanti. Ty… läs berättelsen >

Jarkko

opintoneuvoja

Autan opiskelijoita heidän korkeakouluopintojensa suunnittelussa, kaitsen heitä eteenpäin opintohallinnon… läs berättelsen >

Mimmi

Suurin osa päivästä on kääntämistä ja tiedonhakua ja loput laskutusta, uusien asiakkaiden metsästämistä j… läs berättelsen >

Vilhelmiina

tekninen kirjoittaja

Työstän teknisten laitteiden manuaaleja ja muita teknisiä dokumentteja. Työ sisältää kirjoittamista engla… läs berättelsen >

Elina

Kirjoitan lautapelien tekstejä, käännän niitä sekä huolehdin käännösliikenteestä n. 20 maan välillä. Ideo… läs berättelsen >

SK

koordinaattori

Työni on lähinnä näyttöpäätetyötä: sähköposteihin vastaamista, dokumenttien laadintaa, tietokantapäivityk… läs berättelsen >

Anna

myyntineuvottelija

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›