Tietojenkäsittelytiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Tietojenkäsittelyoppi
  • Datavetenskap
  • Tietojenkäsittelytiede
  • Vuorovaikutteinen teknologia
  • Tietojenkäsittelytieteet
  • Informationsbehandling
  • Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
  • Master's Programme in ICT Innovation
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

8%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4200 €

respondenternas medianlön

5200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

5%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

8%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

72%

41%

Företag

Tietojenkäsittelytiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›