Plocka berättelser

Hopo, lehtori, opinto-ohjaaja

Undervisning eller uppfostran, Laurea-ammattikorkeakoulu

Julkaistu 6.11.2022

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot matematiikka, ammatillisen opettajan opinnot, opinto-ohjaaja
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai yksilömuotoista. Ryhmille ohjaan joko työurasuunnitelmiin tai opintojen valintaan liittyviä asioita. Yksilöohjauksissa (kampuksella tai online) on samoja teemoja, mutta usein teen opiskelijan kanssa yhdessä suunnitelmia opintojen rästien kirimiseen. Noin puolet työpäivistä olen kampuksella ja puolet etänä kotitoimistolla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: pedagogiset taidot, Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, suunnittelu- ja organisointitaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tietojenkäsittelytieteiden yliopisto-opintojen jälkeen työskentelin ohjelmistokehityksen työtehtävissä. Tein sitä valmistumisen jälkeen 5–6 vuotta ennen kuin hain AMK-lehtorin tehtäviin. Opettajan työ oli ollut mielessä alunperinkin, mutta koin, että tarvitsen käytännön kokemusta oman alan työtehtävistä, ennen kuin voin olla pätevä opettaja.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: IT-alan ammatillinen osaaminen ja teoreettinen ymmärrys IT-alasta on tärkeää. Työssä korostuu myös ohjausosaaminen (opettajaopinnoista) ja laaja-alainen osaaminen IT-alalta ja työelämästä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: AMK-opettajan työssä on tärkeää, että on käytännön kokemusta opetettavalta alalta yritysmaailmasta. Opintojen ohjaukseen kuuluu paljon uraohjausta ja siinäkin on oman alan tunteminen tärkeää.

Mera berättelser

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… läs berättelsen >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… läs berättelsen >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… läs berättelsen >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… läs berättelsen >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… läs berättelsen >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… läs berättelsen >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… läs berättelsen >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›