Plocka berättelser

Damager, projektipäällikkö

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, valtion virasto

Julkaistu 18.10.2016

Opiskelupaikkani Östra Finlands universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot henkilöstöjohtaminen, verkkoliiketoiminta
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereista: järjestelmän suunnittelua eri näkökulmista, koordinaatioita, projektinhallintaa ja -seurantaa, sidosryhmäpalavereja, erilaisten työryhmien palavereja. Palaverien välillä yritän ehtiä tekemään suunnittelutyötä eli kaikkea esim. koulutusten suunnittelusta ja valmistelusta järjestelmän toiminnallisuuksien suunnitteluun sekä erinäisten asioiden selvittelyä ja projektin etenemisen suunnittelua ja koordinointia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiedon löytäminen ja soveltaminen käytäntöön, priorisointi, ongelmanratkaisu, toimittajaohjaus ja päätöksenteko,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen aloittanut nykyisen työnantajan palveluksessa melko heti valmistumisen jälkeen ja edennyt siellä tehtävästä toiseen (sijaisuuksia, määräaikaisuuksia). Nykyiseen tehtävääni hain, sillä se vaikutti kiinnostavalta ja halusin päästä vastuullisempaan asemaan. Ratkaisevaa on ollut varmasti myös kokemuksen saaminen ko. organisaatiosta eri näkökulmista erilaisten työtehtävien kautta (tietohallintoa ja talouspuolta).

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Henkilöstöjohtamisen sivuaine avoimessa yliopistossa on ollut todella tärkeässä roolissa nykyisessä työtehtävässäni. Pääaineopinnoista (ohjelmistotekniikka) on saanut pohjatiedot, joiden päälle on voinut rakentaa opiskeluaikana ja sen jälkeen hankitun työkokemuksen pohjalta ammatillista osaamista. Eniten on ollut hyötyä ohjelmistoliiketoimintaan ja ohjelmistotuotantoon liittyvistä kursseista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ota vastaan myös tehtäviä, jotka eivät suoraan ole ns. omaa alaa. Näistä voi myöhemmin olla yllättävän paljon hyötyä. Itse tein määräaikaisena myös talouspuolen tehtäviä ja tämä on auttanut tuntemaan organisaatiotamme paljon monitahoisemmin kuin pelkät tietohallinnon tehtävät.

Mera berättelser

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… läs berättelsen >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… läs berättelsen >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… läs berättelsen >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… läs berättelsen >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… läs berättelsen >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… läs berättelsen >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… läs berättelsen >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›