Plocka berättelser

Hanna, toiminnanjohtaja

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 11.8.2017

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Teologia
Muut opinnot Käytännöllinen teologia
Valmistumisvuosi 1998

Tyypillinen työpäiväni: Palaverit puhelimessa ja kasvotusten, erilaisten työryhmien johtaminen, yhteydenpito ihmisiin sähköisin työvälinein

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmissuhdetaidot, esimies- ja johtamistaidot, kirjallinen viestintä,

Päädyin nykyiseen työhöni: Yksi tehtävä on johtanut toiseen - minua pyydettiin nykyiseen työhöni aiempien työtehtävien hoitamisen perusteella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tutkimustyö ja väitöskirjan laatiminen ovat antaneet tarvittavan pohjan asiantuntijaorganisaatiossa työskentelemiselle.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Työuran alusta saakka kannattaa tarttua kaikkiin eteen tuleviin työtehtäviin ja tehdä ne oman osaamisen ylärajoilla. Asenne tukee elinikäistä oppimista ja työura rakentuu usein edellisten hyvin tehtyjen työsuoritusten varaan.

Mera berättelser

Ändy

lehtori, opinto-ohjaaja

Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin läs berättelsen >

Tiia

asiantuntija (te-toimisto)

Asiakastapaamisista sekä viranomaistehtävistä, kuten lausuntojen ja suunnitelmien tekemisestä läs berättelsen >

Teologi

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig… läs berättelsen >

Anni

opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaus lukiossa, oppitunnit, yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, oppilashuolloset tehtävät läs berättelsen >

Teologi

sosiaalialan ohjaaja

Ohjata mielenterveyskuntoutujia kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa: motivointi, lääkehoito, k… läs berättelsen >

Satu

seurakuntapastori

Papilla ei oikein ole tyypillistä työpäivää: jumalanpalveluselämä koko laajuudessaan ja tapaamiset seurak… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›