Plocka berättelser

Ändy, lehtori, opinto-ohjaaja

Utbildning

Julkaistu 15.12.2022

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Teologia
Muut opinnot psykologia, pedagogiset opinnot, opinto-ohjaus
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, sosiaaliset taidot, ennakoitavuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aikaisempi kokemus aineenopettajana sekä yritysmaailmassa, niiden yhdistäminen kiehtoi ja sulautui opinto-ohjaajan työssä. Myös kiinnostus ja innostus nuoren kehityksestä ja kasvusta kohti isoja itsenäisiä ratkaisuja, heidän itsetuntemuksen kasvun tukeminen tuntui luontevalta, siksi tässä unelma-ammatissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinto-ohjauksen erilliset opinnot, pedagogiset opinnot, psykologian sivuaineopinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Alalla tarvitaan työntekijöitä entistä enemmän. Korvia tarvitaan enemmän kuin suuta.

Mera berättelser

Tiia

asiantuntija (te-toimisto)

Asiakastapaamisista sekä viranomaistehtävistä, kuten lausuntojen ja suunnitelmien tekemisestä läs berättelsen >

Teologi

Undervisning, planering av undervisning, strukturerande av elevers vardag, kvällsaktiviteter. Viss fastig… läs berättelsen >

Anni

opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaus lukiossa, oppitunnit, yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, oppilashuolloset tehtävät läs berättelsen >

Teologi

sosiaalialan ohjaaja

Ohjata mielenterveyskuntoutujia kaikissa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa: motivointi, lääkehoito, k… läs berättelsen >

Hanna

toiminnanjohtaja

Palaverit puhelimessa ja kasvotusten, erilaisten työryhmien johtaminen, yhteydenpito ihmisiin sähköisin t… läs berättelsen >

Satu

seurakuntapastori

Papilla ei oikein ole tyypillistä työpäivää: jumalanpalveluselämä koko laajuudessaan ja tapaamiset seurak… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›