Plocka berättelser

Katriina,

Kundservice/arbete med patienter, Kunta

Julkaistu 20.11.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Lastensuojelu, perhetyö

Tyypillinen työpäiväni: Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuollon perhetyötä asiakkaiden luona kotikäynneillä tai tapaan heitä toimistolla tai muualla. Toimin myös työparina sosiaalityöntekijöiden kanssa. Työhöni kuuluu myös asiakasneuvotteluja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kokouksia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, dialoginen kohtaaminen, palveluiden tunteminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Harjoittelun kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Perhetyön ja lastensuojelun kurssit antoivat pohjaa työlle ja lastensuojelun kentän tuntemiselle, vaikka konkreettinen tieto on tullut vasta harjoittelujen myötä. Myös voimaantumisteoria ja dialogisuus sekä palveluohjaus ovat olleet hyödyllisiä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Harjoittelupaikoissa kannattaa antaa itsestään hyvä kuva ja oppia tuntemaan sekä työntekijöitä että asiakkaita. Tämä auttoi itseäni työllistymisessä entiseen harjoittelupaikkaani. Työkokemusta kannattaa hankkia niin paljon kuin mahdollista.

Mera berättelser

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… läs berättelsen >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… läs berättelsen >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… läs berättelsen >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… läs berättelsen >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… läs berättelsen >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… läs berättelsen >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… läs berättelsen >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… läs berättelsen >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… läs berättelsen >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›