Plocka berättelser

Nimetön, kuntoutusohjaaja

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 16.10.2023

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia, kuntoutuspalautteiden kirjoittamista, valmennustapaamisten suunnittelua, asiakkaiden asioihin perehtymistä, yhteydenpitoa asiakkaisiin, verkostotyötä. Asiakkaiden kanssa mietitään ammatillisia suunnitelmia ja pyritään lisäämään sosiaalista vahvistumista eri keinoin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakkaiden kohtaaminen, Tiedonhaku, kirjalliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työharjoittelun kautta tutuksi

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomiopinnot = sillisalaatti, joten pakko sanoa vähän sieltä ja vähän täältä. Työharjoitteluista, projekteista ja opinnäytetyöstä oli eniten hyötyä, sillä näiden aihealueet saa itse päättää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Valmistumisen jälkeen ainakin itse koin painetta että pitäisi nyt olla "valmis". Kun tehdään asiakastyötä niin asiakkaiden elämään vaikuttavia asioita on niin valtavasti, että kaikesta ei vaan voi tietää kaikkea. Kaikista tärkeintä on kuitenkin se asiakkaan asioiden äärelle pysähtyminen ja asiakkaan kuunteleminen, loput voi sitten yhdessä selvittää. Ei tarvitse olla kävelevä tietopankki. :)

Mera berättelser

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… läs berättelsen >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… läs berättelsen >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… läs berättelsen >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… läs berättelsen >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… läs berättelsen >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… läs berättelsen >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… läs berättelsen >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… läs berättelsen >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… läs berättelsen >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… läs berättelsen >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. läs berättelsen >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… läs berättelsen >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… läs berättelsen >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›