Browse stories

Tiina, perheohjaaja

Customer service / patient care

Julkaistu 2.11.2022

Opiskelupaikkani Savonia University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–17-vuotiaiden lasten ja heidän perheensä kanssa keskustelemalla tai toiminnallisuutta hyödyntäen kotona tai perheen omissa toimintaympäristöissä, esim. koululla tai apuna asioinnissa. Välillä tavataan lapsia, välillä vanhempia ja välillä koko perhettä. Työhön kuuluu kirjaamista, siirtymiä paikasta toiseen, neuvotteluja ja palavereja tiimin tai koko työyksikön kesken sekä säännöllinen työnohjaus.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, viestintätaidot (ml. tietotekniset ja vaikuttamistaidot), Palvelujärjestelmän tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työskentelin varhaiskasvatuksen opettajana ja keräsin sitä kautta kokemusta lasten ja vanhempien kanssa tehtävästä työstä sekä moniammatillisesta verkostotyöstä. Hain perhetyön paikkoja ja sainkin viimein 2 kk sijaisuuden. Siitä on nyt 2,5 vuotta ja minut vakinaistettiin usean sijaisuuden jatkoksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Palveluohjaus, green care, toiminnalliset menetelmät ja lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tuntemus. Lisäksi olen suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan opinnot, joista on suuresti hyötyä perhetyössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Moni työkaveri on työllistynyt suoraan harjoittelusta meille. Kannattaa valita siis työharjoittelupaikka oman kiinnostuksen mukaan!

More stories

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›