Browse stories

Petri, johdon assistentti

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 9.1.2015

Opiskelupaikkani Metropolia University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Liiketalouden opintoja
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja toiminnan kehittämisestä esimiestyön näkökulmasta. Toimin johtoryhmän sihteerinä ja tuen yksiköiden johtajia heidän työssään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: joustavuus, kompromissien teko, hyvät yhteistyötaidot, organisointi ja koordinointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen työskennellyt nykyisellä työnantajallani jo aikaisemmin. Valmistumisen loppuvaiheessa minulle ehdotettiin siirtymistä uuteen työhön, jossa tarvittaisiin organisaation hyvin tuntevaa henkilöä tukemaan johtajiston työskentelyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työ on monipuolista ja aina tulee tilanteita joissa huomaa jostakin olleen apua erityisesti.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa poistua totutuista ja hakea jotakin ei niin tavallista, eikä mennä totuttuja urapolkuja pitkin. Uskalla yhdistää vaikkapa liiketalouden opintoja sosiaalialan opintoihin. Hassutkin yhdistelmät tuottavat jotakin uutta.

More stories

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›