Browse stories

Kaisla,

Customer service / patient care

Julkaistu 20.11.2018

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot päihde- ja mielenterveystyö
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/koulutuksia ja mallinnan tekemäämme työtä. Asiakastyöhön kuuluu ryhmätoiminnan ohjaamista sekä yksilöohjausta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, kuuntelutaito, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskelin lukion jälkeen yhteisöpedagogiksi, tein pitkään yksilöohjaustyötä nuorten aikuisten parissa ja päädyin täydennyskouluttautumaan seksuaalineuvojaksi sekä sosionomiksi. Nyt opiskelen psykoterapeutiksi. Tähän työhön hain, koska halusin kehittää osaamistani maahanmuuttajatyön parissa ja toimia tehtävissä, joissa saan toisaalta sekä toimia kehittäjänä että myös tehdä asiakastyötä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Mielenterveys- ja päihdetyön opinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa perehtyä järjestöpuoleen ja hanketyöskentelyyn sikäli, jos se on mahdollista. Työkentällä on etua, kun ymmärtää erilaisten rahoittajien toiminnasta (ESR, STEA jne.) edes suuripiirteisesti. Kannattaa myös rohkeasti mainostaa itseään siitä, mitä kaikkea osaa: oletko pelannut pitkään jalkapalloa? joogannut? maalannut? harrastanut virkkausta? Kaikkea voi hyödyntää ohjaustyössä.

More stories

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›