Browse stories

Eija, asiantuntija (te-toimisto)

Customer service / patient care

Julkaistu 24.11.2022

Opiskelupaikkani Laurea University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot perhetyö, koulusosiaalityö, työhyvinvointi
Valmistumisvuosi 2022

Tyypillinen työpäiväni: Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaisten paikallisten palvelujen selvittelyä, tutustumista ja ohjaamista asiakkaita palveluiden pariin. Monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tarpeen mukaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: järjestelmällisyys, empatiakyky, Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko,

Päädyin nykyiseen työhöni: Löysin paikan valtiolle.fi-sivustojen kautta. Opintojen työharjoittelun myötä olin tutustunut vastaavaan tehtävään kaupungilla. Aikaisempi tradenomin tutkinto ja pitkä työhistoria talousalalla auttoi varmasti paikan saamisessa. Työelämätaidot tulee olla kunnossa tässä työssä, joka on hyvin itseohjautuvaa, mutta yhteistyötä vaativaa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Dialoginen vuorovaikutus, ratkaisukeskeinen työskentelytapa, hyvät it-taidot, sosiaalialan eettisten periaatteiden omaksuminen

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Asiakkaan kohtaamisen erilaisia menetelmiä kannattaa harjoitella, 10-sormijärjestelmän osaaminen nopeuttaa huomattavasti työntekoa.

More stories

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›