Browse stories

Hanna, Järjestöasiantuntija

Planning, development or administrative duties, Ammattiliitto

Julkaistu 5.3.2014

Opiskelupaikkani Laurea University of Applied Sciences
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Sosionomi
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutus, sidosryhmäyhteistyö, ulkoiseen ja sisäiseen viestintään osallistuminen, järjestön rakenteiden ja toimintamuotojen kehittäminen sekä asiantuntijana toimiminen erilaisten jäsenryhmittyminen työskentelyn tukena.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, oma-aloitteisuus, asiantuntijuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Jo opiskeluaikoina järjestötyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnosti: Olin mukana niin opiskelijapolitiikassa kuin myös muussa yhdistystoiminnassa. Viimeinen työharjoittelu omassa liitossa poiki pari sijaisuutta keskusjärjestössä ja toisessa liitossa - tällä tiellä ollaan!

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ihmisläheisenä tyyppinä tiesin jo ihan lapsesta asti hakeutuvani sosiaalialalle. 5 vuotta lastensuojelutyössä opiskelujen ohella opetti yhtä sun toista. Koulutuksessa käsiteltiin myös vuorovaikutustaitoja, joista on varmasti hyötyä myös järjestötyössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uskalla kokeilla siipiäsi!

More stories

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… read story >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… read story >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… read story >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Neuvontaa ja ohjausta Ukrainasta tulleiden kanssa read story >

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… read story >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… read story >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… read story >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… read story >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… read story >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… read story >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… read story >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… read story >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… read story >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… read story >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. read story >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… read story >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›