Viestintä: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Puheviestintä
 • Tiedotusoppi
 • Viestintätieteet
 • Yhteisöviestintä
 • Journalistiikka
 • Viestintä
 • Mediakulttuuri
 • Talouselämän viestintä
 • Tiedeviestintä
 • Kulttuurien viestintä
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

13%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3900 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

12%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

9%

27%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

5%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

9%

8%

Staten

8%

8%

Universitet

52%

43%

Företag

Viestintä

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›