Ekologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologia
  • Ekologia ja evoluutiobiologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

32%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3300 €

respondenternas medianlön

3800 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

10%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

20%

27%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

0%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

15%

8%

Staten

30%

8%

Universitet

16%

43%

Företag

Ekologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›