Plocka berättelser

Opo, opintoneuvoja

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 27.9.2013

Opiskelupaikkani Åbo universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ekologia
Muut opinnot Tilastotiede, Genetiikka
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Työhöni kuuluu paljon suunnittelu-, koordinointi- ja organisointityötä. Valmistelen erilaisia korkeakouluopintoihin liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja infotilaisuuksia. Olen päivittäin yhteydessä eri sidosryhmiin, lähinnä sähköpostitse ja puhelimitse. Kerään informaatiota eri lähteistä, suodatan sitä ja tuotan uutta tietoa muille ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi olen päivittäin tekemisissä opiskelijoiden kanssa kasvokkain. Työ on itsenäistä, mutta meillä on tiivis työyhteisö, josta saa paljon tukea ja apua. Jonkin verran työtä suunnitellaan yhdessä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, viestintätaidot, tiedon haku- ja käsittelytaitot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikana tein erilaisia töitä sekä yliopistolla että sen ulkopuolella. Lisäksi olin aktiivisesti mukana yliopiston hallinnossa, järjestöpuolella sekä ylioppilaskunnassa. Nykyinen työpaikkani tuli hakuun alkuvuodesta 2011 ja päätin hakea, vaikka olin suorittanut vasta kandidaatintutkinnon. Kokemuksestani asiakaspalvelutehtävissä, sekä tiedot ja kokemus yliopistohallinnosta katsottiin selvästi edukseni. Työskentelyn aikana olen viimeistellyt maisterinopintoni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tiedonhallinta- ja viestintätaidoista on ollut eniten hyötyä. Lisäksi opintojen aikana olen saanut kokemusta esiintymisestä, laajojen kokonaisuuksien käsittelemisestä ja yleistä tietoa luonnontieteistä. Kieliopinnot ovat myös olleet hyödyksi, sillä käytän sekä englantia että ruotsia lähes päivittäin työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan kehittämään itseään myös oman alan ulkopuolella. Oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen kannattaa, niin oppii parhaiten itsestään ja kehittää sellaisia taitoja, jotka muuten voisivat jäädä vähäiselle huomiolle. Liikaa ei voi myöskään korostaa ihan perus tietoteknisiä valmiuksia, kannattaa opiskella Wordin ja Excelin edistyksellisempää käyttöä. Luonnontieteellisellä alalla kilpailu on kovaa. On siis opittava markkinoimaan itseään ja omaa kokemustaan. Kannattaa miettiä jo hyvissä ajoin omaa suuntautumistaan, sekä varasuunnitelmia työllistymistä varten. Ura- ja rekrytointipalveluiden tilaisuuksista saa erinomaista tietoa oman alan työmahdollisuuksista ja CV:tä kannattaa ehdottomasti hioa jonkun ammattilaisen opastuksella.

Mera berättelser

Hanna

Sähköposteja, koordinointia, tapaamisia, uutisten perässä pysymistä, blogien, tiedotteiden ja raporttien … läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›