Oikeustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Lääkintä- ja bio-oikeus
 • Oikeushistoria
 • Oikeustaloustiede
 • Oikeusteoria
 • Perhe- ja jäämistöoikeus
 • Oikeussosiologia ja kriminologia (VTM)
 • Rikos- ja prosessioikeus
 • Rikosoikeus
 • Työoikeus
 • Urheiluoikeus
 • Valtiosääntöoikeus
 • Velvoiteoikeus
 • Ympäristöoikeus
 • Esineoikeus
 • Eurooppaoikeus
 • Finanssioikeus
 • Folkrätt
 • Kansainvälinen oikeus
 • Kauppaoikeus
 • Oikeussosiologia ja kriminologia
 • Prosessi- ja insolvenssioikeus
 • Oikeussosiologia
 • Oikeustiede
 • Offentlig rätt
 • Viestintä- ja informaatio-oikeus
 • Siviilioikeus
 • Ympäristöpolitiikka ja -oikeus
 • Public International Law
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

16%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

5000 €

respondenternas medianlön

5900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

41%

7%

Staten

3%

8%

Universitet

41%

41%

Företag

Oikeustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›