Plocka berättelser

Maija, lakimies

Juridiskt arbete

Julkaistu 20.8.2018

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Oikeustiede
Muut opinnot psykologia
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Työskentelen lakimiehenä pienessä lakiasiaintoimistossa. Tavallisena työpäivänä olen sähköpostitse yhteydessä asiakkaisiin, vastapuolten lakimiehiin ja tuomioistuimeen, kirjoitan tuomioistuimelle lähetettävää hakemusta tai lausumaa ja usein myös tapaan asiakkaita toimistolla. Välillä työpäivät venyvät, sillä määräajoista täytyy pitää kiinni ja asiakkaille voi tulla akuutteja kysymyksiä joita täytyy selvittää.

En ole vielä pätevä esiintymään oikeudessa, mutta sitten kun saan luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana, osa päivistä menee kokonaan oikeudessa asiakasta edustaessa. Oikeusistunnot alkavat aamuisin noin kello 9 aikaan ja päivä voi valmisteluistunnossa päättyä jo ennen puolta päivää, mutta pääkäsittely voi toisinaan venyä jopa kello 20 saakka illalla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: perehtyneisyys oikeudenalaan, viestintätaidot, paineensietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin samassa yrityksessä harjoittelijana ja minulle tarjottiin mahdollisuutta jatkaa lakimiehenä. Harjoittelijaksi pääsin aikoinaan vastattuani yrityksen työpaikkailmoitukseen, jossa haettiin harjoittelijaa. Lähetin hakemukseni ja cv:ni, vaikka ilmoituksessa toivottiin ruotsinkielistä harjoittelijaa. Pääsin kuitenkin haastatteluun ja sain paikan, koska minulla oli muita yrityksen toivomia taitoja ja kokemusta ja osasin ruotsia kuitenkin keskivertoa paremmin, sillä olin suorittanut osan tutkinnostani ruotsiksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten on hyödyttänyt työharjoittelussa saatu kokemus ja käytännön taitojen kurssit kuten asiakirjojen laadintakurssi. Perhe-, prosessi- ja rikosoikeuden kurssit ovat myös olleet hyödyllisiä, joskin olen joutunut kertaamaan asioita uudelleen kun ne ovat jo tenttien jälkeen ehtineet unohtua.

Myös kandintyön ja gradun kirjoitusprosessi on ollut hyödyllinen, koska työssä täytyy osata kirjoittaa vakuuttavasti ja perustella näkemyksensä oikein.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oikeustieteen alalla on tavallista ja hyödyllistä hankkia alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Kannattaa aluksi mennä mukaan ekskursioille eli yritysvierailuille, joita ainejärjestö järjestää eri työnantajien luo ja tutustua sillä tavalla eri vaihtoehtoihin. Ensimmäiseen harjoittelupaikkaan mennessä ei monellakaan ole työkokemusta, mutta aktiivisuus ainejärjestössä tai jossain omaan harrastukseen liittyvässä yhdistyksessä ja vaikka opintoihin liittyvään oikeustapauskilpailuun osallistuminen ovat meriittejä, joilla on merkitystä työnhaussa. Myös hyvästä kielitaidosta on hyötyä.

Lakimiehen työ on erilaista riippuen siitä , työskenteleekö asianajoalalla, tuomioistuimessa vai julkisella sektorilla kuten ministeriössä tai verohallinnolla. Lakimiesliiton julkaisemassa Lakimiesuutiset-lehdessä on joka numerossa eri työpaikassa työskentelevän juristin haastattelu, esimerkiksi näistä haastatteluista voi saada kuvaa siitä, millaista työ lakimiehenä voi olla.

Mera berättelser

T

Palvelussuhdelakimies

Vastaan esihenkilöiden ja johdon esittämiin kysymyksiin koskien työsuhteisiin liittyviä ongelmia. Kysymyk… läs berättelsen >

Juristi

senior associate

Sopimusneuvotteluita, sopimusten laatimista ja kommentoimista, neuvonantoa sähköpostitse ja puhelimitse. … läs berättelsen >

Leinikki

projektisuunnittelija

Työskentelen laajassa tutkimushankkeessa koordinaattorina. Työhöni kuuluu hankebyrokratiaa, sähköpostiin … läs berättelsen >

Heidi

Följa med och fördjupa mig i teknologipolitik på nationell och EU nivå, lägga upp en strategi för hur vi … läs berättelsen >

A

Hallinto-oikeuden esittelijä

Tyypillinen työpäiväni koostuu valitus- ja muutoksenhaasioiden käsittelystä. Esittelijän tehtävänä on ott… läs berättelsen >

L

eduskunta-avustaja

Avustan kansanedustajaa kaikissa kansanedustajan työhön liittyvissä asioissa. Tyypilliseen työpäivään kuu… läs berättelsen >

Lise

Jag utvecklar svenska integrationsvägar i ett projekt på Kommunförbundet. En vanlig dag håller jag kontak… läs berättelsen >

Samuli

korvauslakimies

Vaihtelee paljon. S-posti aluksi ja omat työjonot. Hyvä muistaa tauot. Työkaverit kivoja. läs berättelsen >

MEEM

veroasiantuntija

Kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien ja suuryritysten monipuoliset ja haastavat verovalvonta… läs berättelsen >

Tuuli

osastonjohtaja

Tulen töihin aamulla. Hoidan päivänaikana projekteja yhdessä kollegojeni ja alaisten kanssa. Projektit li… läs berättelsen >

Riitta

palvelupäällikkö

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›