Ekologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ekologia ja ympäristönhoito
  • Ekologia
  • Ekologia ja evoluutiobiologia
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

34%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3200 €

respondenternas medianlön

3763 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

11%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

21%

31%

Kommun eller samkommun

6%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

15%

7%

Staten

30%

8%

Universitet

16%

41%

Företag

Ekologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›