Plocka berättelser

Talvikki, hankekoordinaattori

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, kaupunki

Julkaistu 7.1.2022

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot englannin kieli, kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse tai videokokouksissa, tapaan muita koordinaattoreita ja pidämme palavereja heidän kanssaan. Tähän hankkeeseen liittyy myös oppilastyö koulussa, joten useimpina päivinä olen koululla ja tapaan oppilaitani tai suunnittelen sisältöjä oppilaiden kanssa käsiteltäväksi.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: yhteistyötaidot, kirjallinen viestintä, ajanhallinta,

Päädyin nykyiseen työhöni: En halunnut enää työskennellä opettajana, mutta halusin koulutukseen liittyvän työn. Sellaista työtä oli melko hankala löytää, ja teinkin koulutukseen liittyvän työkokeilun ja olin lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa. Lopulta sain nykyisen työni, uskoakseni lähinnä opettajankokemukseni ansiosta, mutta myös lyhyemmissä työsuhteissani kartutetusta osaamisesta oli varmasti hyötyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnoissani olen tehnyt paljon kirjallisia töitä ja työssäni tarvitsen päivittäin kirjallista osaamista. Samoin tiedonhakua ja erilaisiin lähteisiin perehtymistä olen oppinut opinnoissani. Myös erilaisten ihmisten kanssa työskentely on taito, jota tarvitsen työssäni ja jota opinnoissa tuli kehitettyä useiden ryhmätöiden kautta. Myös kielitaidosta on aina hyötyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa tarttua myös työmahdollisuuksiin, jotka eivät ehkä ole ensisijainen valintasi, koska usein niistä saa vähintään yksittäisiä taitoja, joista on hyötyä seuraavan mieluisamman työpaikan hakemisessa.

Mera berättelser

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… läs berättelsen >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen läs berättelsen >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… läs berättelsen >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… läs berättelsen >

Annika

erikoissuunnittelija

Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne… läs berättelsen >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät läs berättelsen >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›