Plocka berättelser

Annika, erikoissuunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Pohjanmaan ELY-keskus

Julkaistu 28.11.2013

Opiskelupaikkani Vasa universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ruotsin kieli
Muut opinnot Kasvatustiede, urheilupsykologia, Saksan kieli ja kirjallisuus, kielikylpy ja monikielisyys
Valmistumisvuosi 2009

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillistä työpäivää ei ole. Työpäivät ovat erilaisia työmatkoista ja hetkestä riippuen. Nuorten tilanne on jatkuvasti esillä ja työpöydällä. Sähköpostien luku, kuntien ohjaus, tilastotiedon hyödyntäminen kuntiin, koulutuksien suunnittelu....

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, asiantuntijuus, organisointikyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Vahingossa. Hain opettajan töitä, mutta nykyisen työpaikan nuorisoasiat liippasivat läheltä ja tuntuivat kiinnostavilta. Päihitin haastattelussa kokeneita konkareita :)

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kasvatustiede

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa hakea myös niitä töitä, jotka ei suoranaisesti vastaa koulutusta, koska työstä voi löytyä mielenkiintoisia näkökulmia ja yhtymäkohtia koulutukseen. Vastavalmistuneena on myös oiva hetki aloittaa puhtaalta pöydältä!

Mera berättelser

J

johdon assistentti

Tehtäviini kuuluu toimitusjohtajan, johtoryhmän ja hallituksen työn tukeminen. Paljon kalentereiden halli… läs berättelsen >

Talvikki

hankekoordinaattori

Teen paljon suunnittelutyötä, sovin ja suunnittelen yhteistyötä muiden tahojen kanssa esim. sähköpostitse… läs berättelsen >

PM

yliopiston lehtori

Opetuksen suunnittelu, oppituntien pitäminen, opetusmateriaalin valmistaminen läs berättelsen >

Eveliina

Headhunttaus ja rekrytoijien kandidaattien sourcing-tuki, kandiviestintä ja asiakasviestintä, tiivistelmi… läs berättelsen >

Elina

asiantuntija

Uusien maahanmuuttajien alkuhaastatteluja, sopimusten ym. kirjaamista koneelle, kotoutumiskoulutusten suu… läs berättelsen >

AE

aineenopettaja

yläkoululaisten opetus ja kasvatus, luokanvalvojan tehtävät, työryhmätehtävät läs berättelsen >

Susan

opintoneuvoja

Vastaan opiskelijoiden kysymyksiin sähköpostitse, puhelimessa ja kasvotusten. Teen erilaisia opintoihin l… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›