Plocka berättelser

TH, asiantuntija

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 26.11.2021

Opiskelupaikkani Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Toimintaterapeutti (AMK)
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2021

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni sisältää asiakastapaamisia (puhelimitse, viestitse ja kasvotusten) sekä niiden suunnittelua ja niissä ilmenneiden asioiden ratkomista. Lisäksi työpäiviin sisältyy erilaisia palavereita, verkostotapaamisia ja koulutuksia.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu, lainsäädännön soveltaminen, taito kannustaa ja motivoida ihmisiä,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tavallisen rekrytoinnin kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opinnot kokonaisuudessaan valmistivat hyvin asiantuntijatyöhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskelujeni loppuvaiheessa olin varma, etten halua työskennellä toimintaterapeuttina. Onneksi koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä myös muissa työtehtävissä. Olen tyytyväinen, että suoritin opintoni loppuun epäilyksistä huolimatta.

Mera berättelser

Sonja

Asiakastyötä, moniammatillinen yhteistyötä, yhteistyötä omaisten kanssa, tilastointia, kirjaamista, markk… läs berättelsen >

Irina

Perus toimintaterapeutin työstä: ryhmien ohjausta, yksilöterapia-asiakkaita. Välissä paljon muuta: konsul… läs berättelsen >

Salme

Työnohjaustoiminnan hallinnointia, suunnittelua ja ohjausta.
Työnohjausta.
Strategiapalavereita.
läs berättelsen >

Nanna

toimintaterapeutti

Kun menen aamulla töihin, tiedän harvoin mitä päivä pitää sisällään. Työskentelen isossa sairaalassa akuu… läs berättelsen >

-Yrittäjä-

toimintaterapeutti

Noin puolet päivästä menee suoraan asiakastyöhön, eli asiakkaiden tapaamisiin heidän lähiympäristöissään … läs berättelsen >

Meri

Teen esimiestyön lisäksi kliinistä työtä, suhde on n. esimiestyö/kliininen 60/40. Päiväni vaihtelevat s… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›