Plocka berättelser

Irina,

Kundservice/arbete med patienter, Yksityinen sosiaalialan asumispalvelua tuottava hoitokoti

Julkaistu 31.3.2014

Opiskelupaikkani Turun ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Toimintaterapeutti (AMK)
Muut opinnot Kasvatustiede
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Perus toimintaterapeutin työstä: ryhmien ohjausta, yksilöterapia-asiakkaita. Välissä paljon muuta: konsultointia, tiedon hakua, dokumentointia, toimintakyvyn arviointien tekoa, palavereja ym.
Lisäksi perustyölle vastaan hoitokodin kaikesta kuntouttavasta toiminnasta ("kuntoutusvastaava") ja tähän toimenkuvaan liittyy sitten kaikki esimiestyöhön liittyvät työtehtävät.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaslähtöisyys: kuunteleminen, yhteistyötaidot: moniammatillisuus, oman alan tuntemus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Menin viimeiseen työharjoitteluun paikkaan, jossa ei aikaisemmin ole ollut toimintaterapeuttia. Tavoitteenani oli antaa työpaikalle mahdollisuus tutustua toimintaterapeutin toimenkuvaan ja kertoa mitä mahdollisuuksia toimintaterapeutilla olisi heidän paikassaan. Näin sain itselleni työpaikan ja aloitin siellä heti valmistumisen jälkeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Toiminnan analysointi ja miten terapeuttinen toiminta määritellään - eli toimintaterapeutin teoreettiset viitekehykset ovat hyvin tärkeitä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Suosittelen menemään rohkeasti viimeiselle harjoittelukentälle ajatuksena perustaa itselle virka. Eli ei kannata mennä paikkoihin, joissa jo on toimintaterapeutti tai useita toimintaterapeutteja - rohkeasti viemään toimintaterapian sanomaa paikkoihin, joissa se on vielä vähemmän tunnettu.. :)

Mera berättelser

TH

asiantuntija

Työpäiväni sisältää asiakastapaamisia (puhelimitse, viestitse ja kasvotusten) sekä niiden suunnittelua ja… läs berättelsen >

Sonja

Asiakastyötä, moniammatillinen yhteistyötä, yhteistyötä omaisten kanssa, tilastointia, kirjaamista, markk… läs berättelsen >

Salme

Työnohjaustoiminnan hallinnointia, suunnittelua ja ohjausta.
Työnohjausta.
Strategiapalavereita.
läs berättelsen >

Nanna

toimintaterapeutti

Kun menen aamulla töihin, tiedän harvoin mitä päivä pitää sisällään. Työskentelen isossa sairaalassa akuu… läs berättelsen >

-Yrittäjä-

toimintaterapeutti

Noin puolet päivästä menee suoraan asiakastyöhön, eli asiakkaiden tapaamisiin heidän lähiympäristöissään … läs berättelsen >

Meri

Teen esimiestyön lisäksi kliinistä työtä, suhde on n. esimiestyö/kliininen 60/40. Päiväni vaihtelevat s… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›