Plocka berättelser

Ellinor, rektor

Lednings- eller förmansuppgifter, Esbo stad

Publicerat 6.5.2018

Utbildningsinstitution Helsingfors universitet
Huvudämne eller utbildningsprogram
Övriga studier Svensk litteratur, pedagogik
Utexamineringsår 1999

En vanlig dag på mitt jobb: En "vanlig" dag finns inte, men återkommande uppgifter nog. Planering, att leda i vardagen, handleda personal, möten om och med elever, mejl och annan kommunikation, bolla tankar och idéer, skriva, rapportera, rekrytera, besluta om anskaffningar, personalärenden, styra upp helheten... Och ta ställning till frågor om utrustning, fastighet, trafikarrangemang, utfärder...

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: samarbetsförmåga, god förmåga att kommunicera, förmåga att se helheter och samband

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Jag såg en annons och kände att det var dags att göra något annat efter 20 år i min föregående skola.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Rektorsutbildningen och fortbildning inom området. Språk. Allt i anslutning till att läsa och skriva. Att jag haft en allmänbildande inriktning i och med studier i litteratur. Auskulteringsåret. Att jag läst mycket och varit intresserad av historia. Dessutom har jag lärt mig enormt mycket av erfarna kolleger: lärare, rektorer, elevvårdspersonal.

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: Läs, skriv, lär dig språk. Var intresserad av allt, men framför allt av barn och unga, deras lärande, växande och välmående. Se ditt arbete som ett viktigt uppdrag och granska dina värderingar ofta, ofta. Stå för det du tror på, men var också beredd att ändra åsikt.

Mera berättelser

E

Application technologist

I work on product development and recipe development projects. I spend a lot of time either researching a… läs berättelsen >

Raajavuori

amanuenssi

Perinteinen työpäivä koostuu sähköpostien läpikäymisestä, palavereista ja suunnittelemisesta, sekä joskus… läs berättelsen >

Betty

Teen vaativia tuloverotuksen valvontatehtäviä ja toimin virkailijoiden tukena verotuksen aineellisissa ky… läs berättelsen >

Nomppis

Työ- ja toimintakyvyn arviointia, tavoitteiden asettamista ja seurantaa, asiakkaiden koulu- ja työelämänp… läs berättelsen >

M

universitetslärare

Delvis undervisning, delvis projektarbete. Till undervisning hör mycket planering, litteratursökningar. P… läs berättelsen >

Woopada

copywriter

Projekteja on samaan aikaan useita. Niiden elinkaari on suunilleen seuraavanlainen: asiakas briefaa toime… läs berättelsen >

Petteri

Vastaan työssäni tuulivoimahankkeiden valmistelusta ja kehittämisestä sekä erilaisten niihin liittyvien k… läs berättelsen >

Janhoff

junior consultant

- Erilaiset projektikoordinoinnin tehtävät
- Esitysmateriaalin muodostaminen
- Fasilitointi (palaverien…
läs berättelsen >

Sari

oma-valmentaja

Raba

yksilövalmentaja

Teen henkilökohtaista valmennusta nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Tapaan heitä… läs berättelsen >

Lawrence

Espoonlahti

Hei! Minun tyypillinen työpäiväni alkaa noin klo. kuuden aikaan aamulla. Alkuviikosta mä m…
läs berättelsen >

Hr

lehtori

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… läs berättelsen >

Ymmi

ulosottoylitarkastaja

Asiakkaiden tilanteiden päivitys, omaisuuden etsiminen, puhelimitse ja paikan päällä tehtävät haastattelu… läs berättelsen >

Minä

tekninen tukihenkilö

Ändy

lehtori, opinto-ohjaaja

Yksilöohjaus, luokkaohjaus, yhteydenpito opiskelijoihin ja muihin sidosryhmiin läs berättelsen >

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… läs berättelsen >

K

työnhaunohjaaja

Autan maahanmuuttaja-taustaisia asiakkaita työnhakuun liittyvissä asioissa. läs berättelsen >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… läs berättelsen >

Salla

liikennejärjestelmäasiantuntija

Tyypillinen työpäivä koostuu mm. työhön liittyvistä palavereista. Esimerkiksi kuntien kanssa seudulliset … läs berättelsen >

M

S

International Affairs Director

I am in charge of the internationalization of the Universidad de las Artes Ecuador, one of the four highe… läs berättelsen >

Tiina

hr-asiantuntija

Esihenkilöiden tuki, ohjeistus, neuvonta ja koulutus työsuhteen elinkaareen liittyvissä kysymyksissä.
Ty…
läs berättelsen >

Piia

projektityöntekijä

Suunnittelen ja valmistan sisältöä perehdytyskurssille Moodleen. Järjestän kehittämisryhmän kokouksia ja … läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›