Plocka berättelser

Mika,

Undervisning eller uppfostran, Oppilaitos

Julkaistu 16.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Kansainvälinen politiikka
Muut opinnot uskontotiede ja puheoppi
Valmistumisvuosi 2000

Tyypillinen työpäiväni: Opetusta, palaverejä, suunnittelua, suunnittelua ja suunnittelua

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ideointi, vuorovaikutustaidot, suunnitelmallisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työkokemuksen kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista tasapuolisesti koska työni ei sinänä liity mihinkään opiskelemaani.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Oman tulevaisuuden hahmottaminen, tulevaisuuden mukaisten opintojen suorittaminen, tulevaisuuden mukaiseen työharjoitteluun hakeutuminen

Mera berättelser

Hannele

projektikoordinaattori

Sähköpostien kirjoittamista, palavereita, suunnittelutehtäviä, tilaisuuksien järjestämistä, konferenseihi… läs berättelsen >

Balkans

Tanja

Senior Staff aamukokous, jossa briiffataan Mission paallikko Kosovon ja operaation tilanteesta; taman jal… läs berättelsen >

Jake

projektityöntekijä

Lene

projektiassistentti

sähköposteihin vastailua, kokouksia, muistioiden tekemistä, tulevien tapahtumien suunnittelua läs berättelsen >

Johanna

Olen kontaktissa saman konsernin yhtiöihin erit Pohjoismaihin ja Lontooseen. Infoan omaa organisaatiota. … läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›