Plocka berättelser

Jake, projektityöntekijä

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 28.8.2013

Pääaine tai koulutusohjelma Kansainvälinen politiikka
Muut opinnot
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Sähköposteja, palavereita, raporttien kirjoittamista,

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luova ongelmanratkaisukyky, kirjoitustaito, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sain työni verkostojen kautta joita olin määrätietoisesti rakentanut opintojen aikana.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Koska olen ns. generalisti, ei voida sanoa yhtä ainoaa opintoa josta olisi ollut hyötyä, vaan puhutaan kokonaisuudesta. Relevatin tiedon hankkiminen eri lähteistä ja sen analyyttinen ja kriittinen tarkastelu on kaiken A ja O. Tämän jälkeen kaikki on viestintää. Esseiden, presentaatioiden yms. kirjoittaminen ja tekeminen opiskeluaikana on ehdoton hyöty. Näihin kannattaakin panostaa yhtä paljon kuin itse tiedon opettelemiseen.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Yhden oven sulkeuduttua kaksi uutta aukeaa. Ja soittakaa sinne potentiaaliselle työnantajalle hakemuksen lähettämisen jälkeen!

Mera berättelser

Hannele

projektikoordinaattori

Sähköpostien kirjoittamista, palavereita, suunnittelutehtäviä, tilaisuuksien järjestämistä, konferenseihi… läs berättelsen >

Balkans

Tanja

Senior Staff aamukokous, jossa briiffataan Mission paallikko Kosovon ja operaation tilanteesta; taman jal… läs berättelsen >

Lene

projektiassistentti

sähköposteihin vastailua, kokouksia, muistioiden tekemistä, tulevien tapahtumien suunnittelua läs berättelsen >

Johanna

Olen kontaktissa saman konsernin yhtiöihin erit Pohjoismaihin ja Lontooseen. Infoan omaa organisaatiota. … läs berättelsen >

Mika

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›