Plocka berättelser

Anne Soikkeli,

Anne Soikkeli,

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, OP

Julkaistu 29.3.2016

Opiskelupaikkani Villmanstrands tekniska universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kemia
Muut opinnot Tuotantotalous
Valmistumisvuosi 1997

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelua, kehitystä, toimittajayhteistyötä, ratkaisuehdotuksia, palavereja, päätöksentekoa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, suunnittelu ja kehittäminen, ongelmanratkaisu, toimittajaohjaus ja päätöksenteko

Päädyin nykyiseen työhöni: Sain TEKin kautta tiedon ko. avoimesta työpaikasta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ongelmaratkaisukyky, päättelykyky, oma-aloitteellisuus, tietojen nopea omaksuminen, yleissivistys, hyvä muisti ja oppimiskyky.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kemian opintokokonaisuus antaa hyvät perusteet lähes mille alalle vaan.

Mera berättelser

vaisala 4

Timo

research scientist

Työhöni kuuluu paljon mittausten suunnittelua, itse mittaamista ja tulosten analysointia sekä raportointi… läs berättelsen >

Scancos Simon

Simon

tuotepäällikkö

Työ on pääasiassa toimistotyötä, jota ajoittaiset asiakastapaamiset rytmittävät. Pääosa työstä hoituu säh… läs berättelsen >

Mikael

r&d engineer

Päivät koostuvat vaihtelevasti tiedonhausta (esim. tieteelliset julkaisut ja patentit), käytännön orgaani… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›