Plocka berättelser

Kaisa, suunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Kaupunki

Julkaistu 17.10.2013

Opiskelupaikkani Åbo universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Taloustiede, sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 1993

Tyypillinen työpäiväni: Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakaspalautteiden koordinointia (asiakaspalautejärjestelmän pääkäyttäjä), kokouksia, lyhyitä neuvonpitoja erilaisiin työtehtäviin liittyen, viestintään liittyviä tehtäviä ym.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsenäisyys, aikataulutus, tiimityötaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin alun perin nykyisen työnantajani palvelukseen täydennyskoulutuskurssin harjoittelujaksoa suorittaessani opintojeni päätyttyä ja lyhyen työttömyysjakson jälkeen ja olen edennyt tehtävästä toiseen organisaatiossa vuosien saatossa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kokonaisvaltaisesti ajatellen tutkintoni ja yliopisto-opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet hahmottaa työssäni tarvittavia laajoja kokonaisuuksia nopeasti ja etenkin kirjallisten töiden tuottaminen on ollut sen takia helppoa. Myös tilastotieteen ja taloustieteen tiedoista ja taidoista on ollut hyötyä. Kieliopinnoista ei oikeastaan ole ollut minkäänlaista etua nykyisessä työssäni.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kokemukseni perusteella pelkkä tutkinto ei vielä valitettavasti tee hyvää työntekijää, vaan työ opettaa tekijäänsä. Mitään työtä ei pidä vieroksua, vaan rutiineistakin olisi hyvä ottaa oppia, yleensä työelämässä tulee vastaan vähemmänkin kiinnostavia tehtäviä, jotka vain on tehtävä. Omalla aktiivisuudella, kiinnostuksella ja innostuneisuudella pääsee pitkälle ja kaikki on mahdollista. Työelämä ja etenkin kuntasektori tarvitsee kipeästi uusia kykyjä ja uutta ajattelua !

Mera berättelser

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä läs berättelsen >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… läs berättelsen >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… läs berättelsen >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … läs berättelsen >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… läs berättelsen >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… läs berättelsen >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… läs berättelsen >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… läs berättelsen >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… läs berättelsen >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… läs berättelsen >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... läs berättelsen >

Kaisa

etuuskäsittelijä

Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan a… läs berättelsen >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… läs berättelsen >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… läs berättelsen >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›