Plocka berättelser

Kaisa, etuuskäsittelijä

Annat, työttömyyskassa

Julkaistu 11.10.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Valtio-oppi
Muut opinnot Yhteiskuntapolitiikka, kielet
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Käsittelen päiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia työttömyysturvalain edellyttämällä tavalla, hoidan asiakaspalvelua puhelimitse sekä sähköpostitse.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: perehtyneisyys oikeudenalaan, asiakaspalvelu- ja organisointitaidot, pitkäjänteisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Paikka oli avoinna ja minut valittiin hakijoista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yhteiskuntapolitiikka ja valtio-oppi

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos sosiaaliturvajärjestelmässä toiminen kiinnostaa, kannattaa perehtyä oikeudenalaan sekä etenkin myös työoikeuteen. Työttömyyskassakokemuksesta on myöhemmin hyötyä esimerkiksi edunvalvontajärjestöissä, liitoissa ja kassasta voi siirtyä helposti esimerkiksi Kelaan tai sosiaalitoimeen (palkat taitavat kuitenkin olla kassassa paremmat).
Tässä työssä on tärkeä ymmärtää työmarkkinoiden toimintaa laajemminkin, miten työehtosopimukset vaikuttavat ja talouden rakennemuutokset aiheuttavat alueellisia ja toimialakohtaisia laajoja lomautuksia yms.

Mera berättelser

Valtion leivissä

työsuojelupäällikkö

Paljon palavereihin osallistumista, suunnittelua, ohjaamista, neuvontaa, selvittelytyötä läs berättelsen >

YTM-nainen 2015

Tapahtumien suunnittelu, työtarjousten tekeminen, työttömyysturvalain soveltaminen, sosiaalisen median ja… läs berättelsen >

A.H.

tarkastaja

Työhön sisältyy hallintopäätösten tekemistä (arvioidaan täyttyvätkö hakemuksen edellytykset ja ratkaistaa… läs berättelsen >

Jenni

projektisuunnittelija

Koostuu kokouksista, analyysien tekemisestä, yhteydenpidosta muiden ministeriöiden virkamiesten kanssa, … läs berättelsen >

Kaisa

suunnittelija

Sähköpostien lukua ja niihin vastaamista, kyselyiden laatimista ja koordinointia (Webropolilla), asiakasp… läs berättelsen >

Mirva

tutkimuspäällikkö

Projektinhallinnasta, asiakasyhteistyöstä, tulosten analysoinnista, sisäisistä palavereista, Tulosten esi… läs berättelsen >

Maria

asiantuntija

Tutkijoiden neuvontaa rahoitushakemuksiin liittyen. Koulutusta sisäisesti, sisäinen viestintä yleensä. Ha… läs berättelsen >

Tero

tiedottaja

Viraston sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, kehittämisprojektit, henkilöstön edustajana toimiminen viras… läs berättelsen >

Juho

Hallinnoin projektia, jonka tarkoitus on henkilöstön ja koko kuntaorganisaation viestintävalmiuksien kehi… läs berättelsen >

Minna

kehittämispäällikkö

Klo 8.30 - 16 viestinnän suunnittelua ja toteutusta eri kanaviin. Esimies- ja tiimityötä. Kirjoittamista,… läs berättelsen >

tuulikki

Aamulla autetaan liikuntarajoitteiset ylös vuoteistaan, pestään, vessatetaan, puetaan, ruokitaan. Illalla… läs berättelsen >

Ilona

kokouksia, sähköpostien lukemista, kirjeenvaihtoa project holdereiden kanssa, matkustelua... läs berättelsen >

J

Yliopistohallintoon liittyvää päätöksentekoa, strategisia ja operatiivisia suunnittelu- ja kehittämisteht… läs berättelsen >

Suvi

viestintäpäällikkö

Tiedotteiden ja verkkojuttujen kirjoittamista ja niiden päivittämistä eri kanaviin, henkilöstön auttamist… läs berättelsen >

Maalainen

pankinjohtaja

Asiakastapaamisia tai tilakäyntejä ja yritysvierailuja. Konttorin HR-asioita, myynnin seurantaa sekä rapo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›