Plocka berättelser

KH,

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 6.9.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kunnallistieteet
Muut opinnot Julkisoikeus, Kasvatustiede, Yrityksen hallinto, , Tietojenkäsittelyoppi
Valmistumisvuosi 1991

Tyypillinen työpäiväni: Paljon erilaisia kokouksia ja työryhmiä, esimiestehtäviä ja muuta hallintoa sekä erilaisten kehittämishankkeiden vetämistä ohjausryhmissä ja erilaisissa workshopeissa. Luottamushenkilöelinten kokouksiin osallistumista asiantuntijana ja esittelijänä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: esimiestaidot, vuorovaikutustaidot, innostus kehittää ja edistää muutosta

Päädyin nykyiseen työhöni: Normaali viran hakuprosessi. Saman työnantajan palveluksessa kuitenkin jo aiemmin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kykyä hakea ja analysoida tietoa. Itsenäistä työskentelyä ja tutkimusosaamista. Ei niinkään yksittäisistä aineista opittua "nippelitietoa".

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ole aktiivinen ja oma-aloitteinen. Luota osaamiseesi, mutta älä hae pikavoittoja.

Mera berättelser

KU

tuotantopäällikkö

Tyypillinen työpäivä koostuu asiakaskontakteista, palavereista, erilaisten ongelmien selvittelyistä ja es… läs berättelsen >

Toivo Sikari

hallintokoordinaattori

Juokseviin asioihin kuuluu esimiestehtäviä, kunnanhallituksen valmistelutehtäviä, palavereja ja erilaisi… läs berättelsen >

Toni K. Laine

kehittämispäällikkö

Vastaan Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalveluiden kuntien välisestä yhteistyöstä. Työt koostuvat as… läs berättelsen >

Reijo

talouspäällikkö, -johtaja

Työpäiviin liittyy talouden suunnittelua ja talouden seurantaa, hankintojen tekoa tarjouspyynnöstä hankin… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›