Selaa kertomuksia

Virve, asiantuntija

Asiakastyö tai potilastyö, Te-toimisto

Julkaistu 16.1.2017

Opiskelupaikkani Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Merkonomi, Yrittäjän ammattitutkinto
Valmistumisvuosi 2017

Tyypillinen työpäiväni: Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan työmarkkinoille, oikeaan kuntoutustahon asiakkaaksi. Työskentelen asiantuntijana tuetun työllistymisen palvelulinjalle, jonne ohjautuvat pitkäaikaistyöttömät, terveydellisiä rajoitteita omaavat asiakkaat jotka eivät selviydy yksin työnhakuprosessista tai odottavat uutta kuntoutustukipäätöstä tai heidät ohjataan terveydenhoitopalveluihin. Annan myös työvoimapoliittisia lausuntoja Kelaan tai kassaan, teen selvityspyyntöjä sekä määräaikaishaastatteluja kasvotusten taikka puhelimitse. Teen matkakustannuskorvaus päätöksiä asiakkaille sekä työkokeilupäätöksiä sekä teen työ- ja koulutustarjouksia. Työ vaatii laajaa osaamista työttömyysturvalaista, sosiaaliturvalaista sekä osittain potilasturvalaista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmaratkaisutaitoa, työttömyysturvalain osaaminen, asiakaspalvelutaitoa,

Päädyin nykyiseen työhöni: Asuin pitkään ulkomailla ja Te-toimistoon haettiin kielitaitoista työvoimaneuvojaa kansainvälisiin työnvälityspalveluihin. Sen jälkeen olen työskennellyt työnvälityksessä, ammatillisessa kuntoutuksessa, Työvoiman palvelukeskuksessa ja nyt tuetun työllistämisen palveluissa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Olen oppinut koulutuksen kautta ymmärtämään vaikeasti työllistyvää asiakasta kokonaisvaltaisemmin ja sen kautta myös sosiaalialan järjestelmät ovat avautuneet minulle monipuolisemmin. Olen saanut samalla työvälineitä omassa työssä onnistumiseen ja saanut samalla varmuutta asiakastyöhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hakekaa rohkeasti Te-toimistoon töihin. Täällä on tarjolla monipuolisia töitä ja sosionomeja on harmikseni edelleen liian vähän täällä töissä.

Lisää kertomuksia

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… lue kertomus >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›