Selaa kertomuksia

Nimetön, kuntoutusohjaaja

Asiakastyö tai potilastyö

Julkaistu 16.10.2023

Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot -
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia, kuntoutuspalautteiden kirjoittamista, valmennustapaamisten suunnittelua, asiakkaiden asioihin perehtymistä, yhteydenpitoa asiakkaisiin, verkostotyötä. Asiakkaiden kanssa mietitään ammatillisia suunnitelmia ja pyritään lisäämään sosiaalista vahvistumista eri keinoin.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakkaiden kohtaaminen, Tiedonhaku, kirjalliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Työharjoittelun kautta tutuksi

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomiopinnot = sillisalaatti, joten pakko sanoa vähän sieltä ja vähän täältä. Työharjoitteluista, projekteista ja opinnäytetyöstä oli eniten hyötyä, sillä näiden aihealueet saa itse päättää.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Valmistumisen jälkeen ainakin itse koin painetta että pitäisi nyt olla "valmis". Kun tehdään asiakastyötä niin asiakkaiden elämään vaikuttavia asioita on niin valtavasti, että kaikesta ei vaan voi tietää kaikkea. Kaikista tärkeintä on kuitenkin se asiakkaan asioiden äärelle pysähtyminen ja asiakkaan kuunteleminen, loput voi sitten yhdessä selvittää. Ei tarvitse olla kävelevä tietopankki. :)

Lisää kertomuksia

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… lue kertomus >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›