Selaa kertomuksia

Hanna, Järjestöasiantuntija

Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, Ammattiliitto

Julkaistu 5.3.2014

Opiskelupaikkani Laurea-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot Sosionomi
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutus, sidosryhmäyhteistyö, ulkoiseen ja sisäiseen viestintään osallistuminen, järjestön rakenteiden ja toimintamuotojen kehittäminen sekä asiantuntijana toimiminen erilaisten jäsenryhmittyminen työskentelyn tukena.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: verkostoituminen, oma-aloitteisuus, asiantuntijuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Jo opiskeluaikoina järjestötyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnosti: Olin mukana niin opiskelijapolitiikassa kuin myös muussa yhdistystoiminnassa. Viimeinen työharjoittelu omassa liitossa poiki pari sijaisuutta keskusjärjestössä ja toisessa liitossa - tällä tiellä ollaan!

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ihmisläheisenä tyyppinä tiesin jo ihan lapsesta asti hakeutuvani sosiaalialalle. 5 vuotta lastensuojelutyössä opiskelujen ohella opetti yhtä sun toista. Koulutuksessa käsiteltiin myös vuorovaikutustaitoja, joista on varmasti hyötyä myös järjestötyössä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Uskalla kokeilla siipiäsi!

Lisää kertomuksia

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

Työelämässä

asiantuntija

Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjall… lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… lue kertomus >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›