Selaa kertomuksia

Työelämässä, asiantuntija

Muu, Työ- ja elinkeinotoimisto

Julkaistu 24.1.2023

Opiskelupaikkani Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sosionomi (AMK)
Muut opinnot ei sivuaineita
Valmistumisvuosi 2020

Tyypillinen työpäiväni: Vastaan työnhakija-asiakkaiden palveluprosessista. Työhöni sisältyy erityisesti etäpäivinä paljon kirjallista työtä, näyttöpäätetyöskentelyä. Osan viikosta olen toimistolla, jolloin tapaan asiakkaitani myös kasvotusten. Pääsääntöisesti olen asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai tekstiviestitse. Työ on hyvin vaihtelevaa ja joustavaa, voin täysin itse suunnitella kalenterini ja aikatauluttaa työni. Työaika on liukuva, mutta keskimäärin olen klo 7.45-15.30 töissä.

Tyypillinen työpäiväni sisältää asiakkaisiini yhteydenpitoa, ohjausta, neuvontaa, motivointia, palvelutarpeen tunnistamista sekä itseni kehittämistä (toimialaosaamisen kehittämistä). Laadimme asiakkaan kanssa yhdessä yksilöllisen työllistymissuunnitelman, joka on suunnitelma kohti työelämää. Suunnitelmassa sovimme mm. työnhaun tavoitteista ja palveluista, joista asiakas hyötyisi työllistyäkseen (esim. työvoimakoulutukset/valmennuspalvelut/työkokeilu). Jokaisen asiakkaan tilanne ja taustat ovat erilaiset, joten työssä tarvitaan "herkkiä tuntosarvia", ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Koen työni antoisaksi ja merkitykselliseksi, on upeaa saada edistää asiakkaiden tilanteita ja auttaa heitä työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, oma-aloitteisuus, Ohjaus- ja motivointitaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minulla oli alle vuoden työkokemus oman alan (sosionomi) työstä. Päädyin hakemaan tätä työtä, sillä tavoitteenani oli löytää vakituinen kokoaikatyö. Uskon, että aiempi pitkä työkokemukseni muilta aloilta (mm. ravintola- ja kaupan alat) sekä sosionomiopintojeni työharjoittelujaksot yhteistyöverkostoissa katsottiin edukseni, sillä tässä työssä työmarkkinoiden/eri alojen/verkostojen tunteminen on tärkeää.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosionomin opinnot antoivat hyvät valmiudet tähän työhön.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tähän työhön voi hakea monesta eri taustasta/koulutuksesta. Ennen hakemista tutustu (oman alueen) työmarkkinatilanteeseen erityisesti työttömän näkökulmasta sekä keskeisimpiin yhteistyökumppaneihin/verkostoihin. Jo aiemmin mainittujen ominaisuuksien lisäksi hyvät tietotekniset taidot ovat hyvin keskeiset tässä työssä.

Lisää kertomuksia

Nimetön

kuntoutusohjaaja

Työ sisältää valmennustapaamisia (monella eri paikkakunnalla, joten paljon autolla ajamista), kirjauksia,… lue kertomus >

Eija

asiantuntija (te-toimisto)

Sovittuja asiakastapaamisia kasvotusten tai puhelimitse, selvityspyyntöjen ja lausuntojen tekoa, erilaist… lue kertomus >

Johanna

sosiaaliohjaaja

Tiina

perheohjaaja

Yli puolet työpäivästä menee asiakastapaamisissa, joita on päivittäin 1–3. Tapaamisilla työskennellään 0–… lue kertomus >

Anette

asiantuntija

Aloitan työt 7–8 välillä. Työaika 7,15 + ruokatunti. Aamuisin yleensä 8–9 on aamutunteja, joissa saa ajan… lue kertomus >

Iris

valmentaja

Työstäni noin 1/3 on asiakkaan kanssa tapahtuvaa valmennusta, jossa tarkoituksena on tunnistaa työn saami… lue kertomus >

Katri

asiakasohjaaja

Saan toimeksiannon esim. vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä etsiä asiakkaalle asumispalvelua, kartoita… lue kertomus >

Kaisla

Teen kolmena päivänä viikossa asiakastyötä, kahtena päivänä teen kehittämistyötä, suunnittelen luentoja/k… lue kertomus >

Helena

lastensuojelun ohjaaja

Yövuoroissa hoidetaan ensin akuutit asiat kuten kuunnellaan nuorten huolia ja tehdään loppuun päivältä jä… lue kertomus >

Virve

asiantuntija

Tyypillinen työ on ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, palkkatukityöhön, suoraan… lue kertomus >

Jenni

Tehtävien suunnittelu ja valmistelu, lähiopetus ja oman työn kehittäminen koulutusten ja opintojen kautta… lue kertomus >

Jaana

lastentarhanopettaja

Vastaan 2-5-vuotiaiden ryhmän pedagogiikasta. Suunnittelen ja toteutan yhdessä tiimin kanssa toimintatuok… lue kertomus >

Petri

johdon assistentti

Työpäiväni koostuu pääosin koordinoinnista ja suunnittelusta. Vastaan toimintojemme henkilöstöhallinnon k… lue kertomus >

Jenni

Oppilaiden ohjaus, neuvonta, leirikoulujen ja opintoretkien järjestäminen. Elämänhallinnan tukeminen. lue kertomus >

Jani

sosiaaliohjaaja

Tapaan asiakkaita toimistolla tai muussa sovitussa päikassa (esim. asiakkaan työ- tai työkokeilupaikka, v… lue kertomus >

Hanna

Järjestöasiantuntija

Tehtäviini kuuluu erilaisten tapahtumien, koulutusten ja kampanjoiden suunnittelu sekä osittainen toteutu… lue kertomus >

Katriina

Työaika on yleistyöaika, n klo 8-16. Aamulla luen sähköpostit toimistolla ja teen lastensuojelun avohuoll… lue kertomus >

Töissä.fi-tilastojen lähde: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Lisätietoa ›