Uusi media: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Uusi media
  • Mediatiede
  • Master's Degree Programme in Sound in New Media
  • Soveltava ääni-ilmaisu
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

11%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

13%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3433 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4250 €

respondenternas medianlön

5000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

8%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

10%

27%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

14%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

5%

8%

Staten

12%

8%

Universitet

44%

43%

Företag

Uusi media

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›