Tuotantotekniikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Tuotantotekniikka
  • Tuotantotekniikka, tuotekehitys
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

3%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3750 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4450 €

respondenternas medianlön

5000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

0%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

3%

27%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

3%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

8%

Staten

3%

8%

Universitet

89%

43%

Företag

Tuotantotekniikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›