Tuotantotalous: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

 • Tuotantotalous
 • Toimitusketjun johtaminen
 • Managing Technology-Driven Businesses in Global Markets
 • Fibre, Textile and Fashion Engineering
 • International Design Business Management
 • Tekniset polymeerimateriaalit
 • Pinnoitustekniikka
 • Master's Degree Programme in Creative Sustainability
 • International Sales and Sourcing
 • Talouden ja liiketoiminnan hallinta
 • Tuotannonohjaus ja logistiikka
 • Tuote- ja prosessitiedon hallinta
 • Liiketoiminnan johtaminen
 • Teknologia- ja projektiliiketoiminta
 • Turvallisuusjohtaminen
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

5%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

4100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4900 €

respondenternas medianlön

5900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

3%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

5%

8%

Universitet

82%

41%

Företag

Tuotantotalous

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›