Sosionomi (AMK), sosiaaliala: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Sosionomi (AMK), sosiaaliala
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

10%

av respondenterna var arbetslösa.

38%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2800 €

respondenternas medianlön

3100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

4%

3%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

15%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

49%

27%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

1%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

6%

Staten

0%

1%

Universitet

20%

51%

Företag

Sosionomi (AMK), sosiaaliala

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›