Luonnontiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Wood Materials
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

23%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

8%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

8%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

8%

27%

Kommun eller samkommun

8%

2%

Annan

8%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

8%

8%

Staten

25%

8%

Universitet

33%

43%

Företag

Luonnontiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›