Luonnontiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Wood Materials
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

11%

av respondenterna var arbetslösa.

33%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

11%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

13%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

0%

31%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

13%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

13%

7%

Staten

38%

8%

Universitet

25%

41%

Företag

Luonnontiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›