Kuvataidekasvatus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kuvataidekasvatus
  • Kuvataiteiden maisteriohjelma
  • Master's Degree Programme in Creative Business Management
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

4%

av respondenterna var arbetslösa.

16%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2574 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3150 €

respondenternas medianlön

3762 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

14%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

57%

27%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

4%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

8%

Staten

5%

8%

Universitet

16%

43%

Företag

Kuvataidekasvatus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›