Konservaattori (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Konservaattori (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

27%

av respondenterna var arbetslösa.

27%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

8%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3000 €

respondenternas medianlön

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

3%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

7%

5%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

27%

27%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

20%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

11%

6%

Staten

2%

1%

Universitet

23%

51%

Företag

Konservaattori (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›