Kasvatustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Pedagogik
  • Kasvatustiede
  • Kasvatustiede (KL)
  • Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
  • Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus
  • Mediakasvatus
  • Kasvatustiede, erityisesti ohjaus
  • Ohjauksen koulutus
  • Allmän pedagogik
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

20%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3500 €

respondenternas medianlön

4000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

2%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

8%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

55%

27%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

6%

8%

Staten

10%

8%

Universitet

15%

43%

Företag

Kasvatustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›