Folkloristiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Nordisk folkloristik
  • Perinteentutkimus
  • Folkloristiikka
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

10%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3024 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3267 €

respondenternas medianlön

4263 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

31%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

22%

31%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

4%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

9%

7%

Staten

18%

8%

Universitet

11%

41%

Företag

Folkloristiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›