Soveltavat taloustieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Kuluttajaekonomia
  • Ympäristöekonomia
  • Elintarvike-ekonomia
  • Maatalousekonomia
  • Markkinointi (maatalous-metsätieteellinen)
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

10%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4000 €

respondenternas medianlön

4500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Ammattikorkea-koulu

5%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

9%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

7%

Staten

5%

8%

Universitet

59%

41%

Företag

Soveltavat taloustieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›