Artenomi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Artenomi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

24%

av respondenterna var arbetslösa.

19%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

4%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2400 €

respondenternas medianlön

2880 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

30%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

28%

30%

Kommun eller samkommun

4%

2%

Annan

8%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

5%

Staten

1%

1%

Universitet

24%

50%

Företag

Artenomi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›